kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Điều kiện đối với kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Kinh doanh nhập khẩu phế liệu là hoạt đông kinh doanh vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. – Điều 56 Nghị …

Điều kiện đối với kinh doanh nhập khẩu phế liệu Read More »