kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Kinh Doanh Kết Cấu Hạ Tầng Đường Sắt

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt là hoạt động đầu tư, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt để bán, khoán, cho thuê hoặc thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, cung ứng dịch vụ phục vụ giao thông vận tải đường sắt và các dịch vụ …

Kinh Doanh Kết Cấu Hạ Tầng Đường Sắt Read More »