kinh doanh hóa chất

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế

Kinh doanh hóa chất là hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là chứng từ mà cơ quan nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy …

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế Read More »