kinh doanh giống thủy sản

Điều kiện kinh doanh giống thủy sản

Điều kiện kinh doanh giống thủy sản là việc nuôi ấu trùng thủy sản qua các giai đoạn phát triển, hoàn thiện thành con giống. Trong đó, Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật Thủy sản 2017 thì giống thủy sản là loài động vật thủy sản, rong, tảo dùng để sản xuất …

Điều kiện kinh doanh giống thủy sản Read More »