kinh doanh giống cây trồng

Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi

Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính bao gồm điều kiện đối với tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại; và điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính. – Điều 19 Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 – Điều 36, …

Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi Read More »