kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc diệt trừ triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ. – Điều 37 Luật Bảo vệ và kiểm dịch …

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Read More »