kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng là hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác. – Khoản 6 …

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Read More »