kinh doanh dịch vụ việc làm

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Việc Làm

Dịch vụ việc làm là hoạt động chắp nối của một tổ chức, cá nhân nhằm tạo ra một sản phẩm dịch vụ là việc làm, theo đó bên cung cấp dịch vụ ( người bán ) thực hiện các hoạt động tuyển chọn, đào tạo lao động theo nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của khách …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Việc Làm Read More »