kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Thẩm Định Giá

Dịch vụ thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Thẩm Định Giá Read More »