kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

Kinh Doanh Dịch Vụ Sát Hạch Lái Xe

Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe được hiểu là cơ sở được xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe – Điều 18 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 138/2018/NĐ-CP) 1. Điều kiện chung a) Diện tích …

Kinh Doanh Dịch Vụ Sát Hạch Lái Xe Read More »