kinh doanh dịch vụ phát thanh

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình là dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nguyên vẹn các kênh chương trình trong nước, kênh chương trình nước ngoài và dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến người sử dụng. …

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Read More »