kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Nổ Mìn

“Kinh doanh dịch vụ nổ mìn, gồm: Các hoạt động cung ứng dịch vụ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp pháp” là ngành nghề kinh doanh có điều …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Nổ Mìn Read More »