kinh doanh dịch vụ năng lượng nguyên tử

Kinh doanh dịch vụ năng lượng nguyên tử

Kinh doanh dịch vụ năng lượng nguyên tử là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng xạ; là năng lượng sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất và năng lượng …

Kinh doanh dịch vụ năng lượng nguyên tử Read More »