kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về …

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội Read More »