kinh doanh dịch vụ logistics

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ logistics

Kinh doanh dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ logistics Read More »