kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Định Xe Cơ Giới

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ công thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới. Điều 5, 6, 7 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP I. Điều kiện chung về kinh …

Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Định Xe Cơ Giới Read More »