kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón là quá trình bố trí thử nghiệm đồng ruộng ở quy mô vừa và nhỏ đối với các sản phẩm phân bón mới nhằm theo dõi, đánh giá hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón đối với cây trồng trong một điều kiện …

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón Read More »