kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng mới là quá trình theo dõi, đánh giá trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cây trồng. – Điều 16 Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 …

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi Read More »