kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi giống thủy sản trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh và đánh giá tác hại của …

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản Read More »