kinh doanh dịch vụ in

Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Kinh doanh dịch vụ in phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý tức là được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ điều kiện kinh doanh dịch vụ in …

Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì Read More »