kinh doanh dịch vụ hàng không

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay là những dịch vụ liên quan trực tiếp đến khai thác tàu bay, khai thác vận chuyển hàng không và hoạt động bay được thực hiện tại cảng hàng không, sân bay. – Điều 65 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm …

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Read More »