kinh doanh dịch vụ đánh giá công nghệ

Kinh doanh dịch vụ đánh giá công nghệ

Kinh doanh dịch vụ đánh giá công nghệ là quá trình tổng hợp xem xét tác động giữa công nghệ với môi trường xung quanh nhằm đưa ra các kết luận về khả năng thực tế và tiềm năng của một công nghệ hay một hệ thống công nghệ. – Khoản 3 Điều 48 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 – Điều 32, 33, 36 …

Kinh doanh dịch vụ đánh giá công nghệ Read More »