Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

Kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam: Được cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” cho chủ thể tại Việt Nam và ở nước ngoài. Khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” ở cho …

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” Xem chi tiết »