kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

Kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam: Được cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” cho chủ thể tại Việt Nam và ở nước ngoài. Khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” ở cho …

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” Read More »