kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. – Điều 11, 13, 20, 34, 43, 46 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP …

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Read More »