kinh doanh dịch vụ bưu chính

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Bưu Chính

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. – Điều 21,25 Luật bưu chính – Điều 5, 6,7 Nghị định số …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Bưu Chính Read More »