kinh doanh dịch vụ bảo tàng

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Tàng

Hoạt động kinh doanh dịch vụ của bảo tàng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng và quy định của pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân. – …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Tàng Read More »