kinh doanh dịch vụ bảo hành xe ô tô

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Bảo hành là nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô trong việc bảo đảm chất lượng ô tô đã bán ra trong điều kiện nhất định. Bảo dưỡng là công việc cần thực hiện theo hướng dẫn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô …

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô Read More »