kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin mạng

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin. – …

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Read More »