kinh doanh cá cược

Những Điều Kiện Kinh Doanh Đặt Cược

Ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phải đáp ứng các điều kiện. – Điều 30, Điều 31, Điều 38, Điều 39 – Nghị định …

Những Điều Kiện Kinh Doanh Đặt Cược Read More »