kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

Kinh Doanh Dịch Vụ Đào Tạo Lái Xe Ô Tô

Kinh doanh cơ sở đào tạo lái xe ô tô được hiểu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng đào tạo nghề lái xe ô tô. – Điều 5, 6, 7 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 138/2018/NĐ-CP) I. Điều kiện chung của cơ sở đào …

Kinh Doanh Dịch Vụ Đào Tạo Lái Xe Ô Tô Read More »