Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc. – Điều 7, khoản 4 Điều 13 Nghị định 96/2016/NĐ-CP Điều kiện về an ninh, trật …

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động Xem chi tiết »