kinh doanh các thiết bị gây nhiễu

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán các thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc. – Điều 7, khoản 4 Điều 13 Nghị định 96/2016/NĐ-CP Điều kiện về an ninh, trật …

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động Read More »