dịch vụ làm thủ tục hải quan

Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Làm Thủ Tục Hải Quan

Đại lý làm thủ tục hải quan là những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý và hoạt động dựa trên sự ủy quyền với chủ hàng xuất nhập khẩu. Điều 20 Luật Hải quan 2014 Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan: 1. Có Giấy …

Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Làm Thủ Tục Hải Quan Read More »