kiểm toán năng lượng

Điều Kiện Đối Với Kiểm Toán Năng Lượng

Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Điều 34 Luật Sử …

Điều Kiện Đối Với Kiểm Toán Năng Lượng Read More »