kiểm định xây dựng

Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với ghi nhận, …

Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Read More »