kiểm định chất lượng giáo dục

Điều Kiện Đối Với Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường …

Điều Kiện Đối Với Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Read More »