Một số câu hỏi thường gặp về Luật hợp tác xã

Một số câu hỏi thường gặp về Luật hợp tác xã

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã, Hỏi: Chúng tôi dự định thành lập hợp tác xã kinh doanh các sản phẩm về thủy sản. Xin …

Một số câu hỏi thường gặp về Luật hợp tác xã Read More »