hoạt động thương mại điện tử

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Thương Mại Điện Tử

Hoạt động thương mại điện tử được hiểu là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. – Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP – Điều 10, …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Thương Mại Điện Tử Read More »