hoạt động mua bán hàng hóa

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Hợp đồng mua …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa Read More »