hoạt động giáo dục phổ thông

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông

Hoạt động giáo dục là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của HS về khoa học kỹ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân văn, văn hóa văn nghệ, thẩm mỹ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí… để giúp các em hình thành …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Read More »