giáo dục nghề nghiệp

Điều Kiện Thành Lập Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh …

Điều Kiện Thành Lập Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Read More »