cơ sở giáo dục trường mầm non

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Trường Mầm Non

Hoạt động trường mầm non là đơn vị hoạt động giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, là trường mầm non được liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Trường Mầm Non Read More »