hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn là hóa chất có chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn ở dạng kỹ thuật dùng để gia công chế biến thành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là hóa chất). – Nghị định số 26/2011/NĐ-CP – Nghị định số 79/2006/NĐ-CP I. Điều kiện đối với …

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn Read More »