hành nghề thừa phát lại

Điều Kiện Hành Nghề Thừa Phát Lại

Hành nghề thừa phát lại là viên chức chuyên việc tống đạt giấy tờ và thi hành phán quyết của Tòa án hay thu một tài sản. Thừa phát lại là những công lại do luật pháp giao cho công việc truyền phiếu, các việc biên chép, chuyển đưa các giấy tờ thuộc về tư …

Điều Kiện Hành Nghề Thừa Phát Lại Read More »