hành nghề luật sư

Điều Kiện Đối Với Hành Nghề Luật Sư

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có …

Điều Kiện Đối Với Hành Nghề Luật Sư Read More »