hành nghề đấu giá tài sản

Điều Kiện Hành Nghề Đấu Giá Tài Sản

Pháp luật quy định hành nghề bán đấu giá với một số tài sản và được thực hiện theo nguyên tắc. Những tài sản được bán đấu giá theo quy định pháp luật – Luật đấu giá tài sản 2016. Tiêu chuẩn đấu giá viên Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau …

Điều Kiện Hành Nghề Đấu Giá Tài Sản Read More »