dịch vụ giám định cổ vật

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Giám Định Cổ Vật

Giám định cổ vật là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để đánh giá, kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, niên đại, chất liệu của cổ vật. – Luật Di sản văn …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Giám Định Cổ Vật Read More »