điều kiện kinh doanh thực phẩm

Điều kiện kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành

Điều kiện kinh doanh thực phẩm cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm khi xảy ra một hoặc một số trường hợp sau: thực phẩm có tỷ lệ gây ngộ độc cao; thực phẩm có khả năng gây bệnh nguy hiểm; thực phẩm có kết quả lấy mẫu giám sát cho …

Điều kiện kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành Read More »