dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại là chất thải nguy hại được quy định tại Điều 23 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP – Điều 6, khoản 11 Điều 7 Nghị định số …

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại Read More »