Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại là chất thải nguy hại được quy định tại Điều 23 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP – Điều 6, khoản 11 Điều 7 Nghị định số …

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại Xem chi tiết »