điều kiện dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Pháp luật quy định các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dịch vụ tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ, định kỳ lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, và kiểm soát …

Dịch vụ tiến hành công việc bức xạ Read More »