hỏi đáp về sản phẩm dịch vụ thông tin

Hỏi đáp về sản phẩm dịch vụ thông tin

Thông qua sản phẩm và dịch vụ thông tin, các cơ quan có thể khẳng định được vai trò cũng như vị trí của mình trong xã hội. Bên cạnh đó nhu cầu giao lưu, hội nhập và hợp tác giữa các thư viện trong và ngoài nước đòi hỏi các Trung tâm thông tin …

Hỏi đáp về sản phẩm dịch vụ thông tin Read More »